Ouders in de werking

Ouders die mee werken en denken in de opvang zorgen voor een betere werking. Verschillende ouders brengen verschillende manieren van omgaan met kinderen met zich mee. We geloven dat dit verrijkend is voor zowel de kinderen, de ouders als de vaste krachten.  Ouders zijn de eerste opvoedingsverantwoordelijke en kunnen ons heel wat leren over hun kind. Maar opvoeden loopt niet altijd vanzelf.  Op zulke momenten kunnen ouders ook leren van de vaste krachten en van mekaar.

We geloven er in dat we ouders kunnen versterken door hen op hun krachten aan te spreken. Wanneer mensen echt deel uitmaken van onze werking werkt dit ook verbindend en versterkend. Sterkere ouders hebben meer energie om met hun kinderen om te gaan

We betrekken ouders dan ook op verschillende manieren in de werking:

  • Als gebruiker: In de eerste plaats maken ouders gebruik van het kinderopvangaanbod.  Ook hier is de betrokkenheid hoog
  • Als vrijwilliger: Ouders zetten zich in als vrijwilliger in de opvang.  Aanwezigheid is de eerste vereist om met elkaar in gesprek te kunnen gaan over opvoeding.  Daarom komt per gezin één van de ouders minstens 2u per maand meehelpen in de opvang.  Daarnaast zetten ouders zich ook in op tal van activiteiten, zoals de oudernamiddagen, de opendeurdag, enz.
  • Als bestuurder: We bevragen ouders op verschillende manieren over de werking en passen die ook in die zin aan.  Op termijn willen we ouders betrekken in de algemene vergadering en raad van bestuur van de vzw.

DSC_0151 (2)

Concreet:

  • Om de 6 weken is er een oudergroep waar ouders aan kunnen deelnemen
  • Indien ouders dit wensen, kunnen ze waar nodig meehelpen in de opvang. De vaste krachten van De Egeltjes dragen steeds de eindverantwoordelijkheid, ouders zullen dus nooit alleen in de opvang moeten staan.