Opvang nodig?

Ben je op zoek naar opvang voor je baby, peuter of kleuter?  Op deze pagina vind je alle informatie om te beslissen of De Egeltjes de juiste opvang voor jou is.

Wat je zeker moet weten

Opvang nodig (8) (Kopie)Egeltjes …

De Egeltjes is een dagopvang voor peuters en kleuters (van 0 tot 6 jaar) met extra zorgbehoeften. Dit kunnen peuters en kleuters zijn die wat trager ontwikkelen, anderstalige kinderen, kinderen met moeilijk gedrag, kinderen die het thuis wat moeilijker hebben of die nog niet helemaal klaar zijn om naar de kleuterschool te gaan,… Kortom De Egeltjes is een nestje voor kinderen die wat extra zorg nodig hebben om goed te kunnen groeien. Wij zijn een groepsopvang erkend door Kind en Gezin.

Opvang nodig (3) (Kopie)Een veilig nestje om te groeien

In de Egeltjes worden de peuters en kleuters opgevangen in een veilig nest. Ze kunnen hier vrolijk spelen in verschillende hoekjes, lekker eten en rustig slapen. Maar bij De Egeltjes bieden we meer dan enkel opvang. De kinderen worden hier ook ondersteund en gestimuleerd in hun ontwikkeling. Ze krijgen veel individuele aandacht.

Om hen te helpen groeien is het belangrijk om te weten wat ze al kunnen en wat ze nu aan het leren zijn. Hiervoor werken we met een kindvolgsysteem, het Ziko-Vo. Dit is een vragenlijst die wij regelmatig voor elk kind invullen zodat we een goed beeld hebben van hun groeiproces en hoe we hen hierbij kunnen ondersteunen. We vinden het belangrijk dat kinderen zich goed en veilig voelen in de opvang. Via de Ziko-Vo kijken we samen met ouders hoe we hieraan kunnen werken.

We hebben elke dag een groepsmoment met Puk, onze opvangpop. Naast een vast ritueel, werken we ook elke maand rond een ander thema: thema dieren, thema feesten, thema winter, … Ook via spelletjes, activiteiten en educatieve pakketten zorgen we voor een gepast aanbod voor elk kind. Zo kunnen ze op hun niveau groeien en nieuwe dingen leren.

Opvang nodig (13) (Kopie)Samen opvoeden

Kinderen die naar de opvang komen krijgen hier een stukje van hun opvoeding mee. Daarom vinden we goed overleg met de ouders heel belangrijk.

Opvoeden is niet altijd makkelijk. Zeker de opvoeding van een kind met extra zorgbehoeften brengt soms vragen met zich mee. Ouders kunnen hiermee steeds terecht bij De Egeltjes. Bij het brengen en halen van de kinderen kunnen we hier even tijd voor maken, maar we kunnen ook een rustig moment afspreken om samen te zitten en te zoeken naar een antwoord. Daarnaast bieden we een brede ouderwerking aan, met gezinsuitstappen, activiteiten, vormingen, een gezinsfestival, oudervergaderingen, …

Praktisch:

Dagritme

Kinderen hebben nood aan een vast ritme, zodat ze goed weten wat er gaat gebeuren. Daarom werken we met een dagstructuur:

 • Vanaf 7u30: de kinderen komen toe en kunnen vrij spelen
 • 9u: eetmoment. We eten samen een boterham
 • 10u: Tijd voor Puk! We hebben een groepsmoment waarbij we werken met onze opvangpop Puk. We lezen dan samen een verhaaltje of doen een knutselactiviteit, een spelletje of een bewegings-, of muziekactiviteit en er is ruimte voor individuele begeleiding
 • 11u30u: eetmoment. We eten samen een warme maaltijd
 • Na het middageten is het slaaptijd voor de kleinste kinderen en tijd voor een activiteit of een spelletje voor de grotere kinderen
 • 15u: eetmoment. We eten samen een stukje fruit
 • Na het fruit kunnen de egeltjes weer spelen.

Maaltijden

De maaltijden zijn inbegrepen in de dagprijs voor kinderen die nog niet naar school gaan (onder 2,5jaar). Voor kleuters die wel al naar school gaan of toch al wat ouder zijn, kunnen ouders kiezen of hun kinderen hier mee eten (2,5euro) of dat ze zelf eten meegeven.

Openingsuren

De Egeltjes is elke weekdag open van 7u15 tot 18u15. Maar flexibele opvang is mogelijk. Dit wil zeggen dat een kindje al eens wat vroeger of wat later opgevangen kan worden, maar dit moeten we op voorhand wel eerst samen bespreken. Als het thuis soms even te zwaar wordt kunnen kinderen ook een paar nachtjes en/of een weekend naar De Egeltjes komen. Zo kan iedereen even op adem komen. Ook deze extra opvang moeten we eerst samen met de ouders bespreken.

Verwachtingen

Om goed te kunnen samenwerken maken we graag een aantal praktische afspraken. We vragen dat ouders:

 • ons verwittigen als er iets verandert aan de planning. Bijvoorbeeld als een kind een dagje niet komt of veel vroeger of later komt. Het is ook belangrijk om het te laten weten als iemand anders het kind komt halen
 • zelf pampers, melk en flesjes meebrengen als dit nog nodig is
 • reservekleren meegeven
 • een briefje van de dokter of apotheker meebrengen als hun kind medicatie moet krijgen in de opvang.
 • ons vertellen als ze ergens vragen over hebben of zich zorgen maken.

Dagprijs

Wij werken met een dagprijs op basis van het inkomen van de ouders.

Inschrijving

Denk jij dat De Egeltjes een antwoord kan zijn op jouw vraag?  Neem dan eerst contact op met ons:

De Egeltjes vzw
Kwadensteenweg 75
3800 Sint-Truiden
0487 90 67 67
info@egeltjes.be