Projecten

It takes a village to raise a child, zegt een Afrikaans spreekwoord.  De Egeltjes bouwt ijverig mee aan een dorp met voldoende basisvoorzieningen voor kinderen en hun gezin die met elkaar samenwerken om elk kind een veilige en rijke opvoeding te bieden.  Dat doen we via volgende samenwerkingen en projecten (misschien ook logo’s toevoegen):

 • We zijn een partner van het Huis van het Kind Haspengouw , een samenwerkingsverband dat alle diensten voor kinderen en gezinnen verenigt.
 • We staan mee in de frontlinie in de stuurgroep kinderarmoedebestrijding, gecoördineerd door het OCMW Sint-Truiden.
 • Onze opvang wordt mogelijk gemaakt door Landelijke Kinderopvang. Onder hun vleugels kon De Egeltjes uitgroeien tot een bloeiende werking.  Zij maakten mogelijk dat de kostprijs voor de opvang aangepast is aan het gezinsinkomen, zodat we ook de meest kwetsbare gezinnen kunnen bereiken.
 • We werken en spelen samen in de werkgroep Samenspel, een initiatief van armoedevereniging Onder Ons dat de interactie tussen kinderen en ouders wil stimuleren op een leuke en laagdrempelige manier.
 • De samenwerking met kleuterschool ‘t Molenhofje zorgt sinds het prille begin voor een vlotte overgang tussen opvang en kleuterschool, ook voor kindjes die daar extra zorg bij nodig hebben.
 • Met TAO halen we de stem van mensen in armoede binnen in de werking. Zo kunnen we ons reilen en zeilen bekijken vanuit hun ogen en onze werking daarop afstemmen.
 • In het Lokaal Overleg Kinderopvang wordt advies gegeven over het kinderopvangbeleid. Het overleg wordt gecoördineerd vanuit de buitenschoolse opvang Tutti Frutti.
 • In de Sociale Innovatiefabriek vonden we een partner om onze visie op punt te zetten en een netwerk om ze waar te maken.
 • Via het OCMW kunnen we rekenen op een logistieke medewerker; een zinvolle job en een onmisbare steun voor de werking.
 • Het project ‘Gezond (op)voeden’ geeft ouders en medewerkers inspiratie om gezond en goedkoop te koken voor het hele gezin. Dit project is een initiatief van  Onder Ons  en wordt gesteund door het het OCMW Sint-Truiden.
 • 2 keer per maand gaan we met de kindjes snoezelen in de snoezelruimte van BSBOGO De Bloesemvoor een dosis prikkelende ontspanning.
 • De Egeltjes nam deel aan de Social Grow Sessies, aangeboden door Johnsson and Johnsson, de sociale innovatiefabriek en social enterprise.nl. We hielden er een mentorschap van Johnsson and Johnsson aan over. Zij stellen hun expertise ter beschikking op vlak van communicatie en beleidsstrategie.
 • DAB
 • Opvoedingswinkel Haspengouw
 • De serviceclubs De soroptimisten en Kiwanis zijn vertegenwoordigd in onze AV. Zo geven ze mee vorm aan de werking.