Vernieuwend ver’ouder’en

Sinds januari 2015 is De Egeltjes een oudercrèche. Een oudercrèche is kinderopvang waar ouders mee doen en mee denken.

We zijn een oudercrèche omdat we geloven dat ouders die mee werken en denken in de opvang zorgen voor een betere werking. Verschillende ouders brengen verschillende manieren van omgaan met kinderen met zich mee. We geloven dat dit verrijkend is voor zowel de kinderen, de ouders als de vaste krachten. Omdat we er in geloven dat ouders de eerste opvoedingsverantwoordelijke blijven en ons heel wat kunnen leren over hun kind. We geloven er ook in dat kinderen opvoeden niet altijd vanzelf loopt en dat ouders op zulke momenten ook kunnen leren van de vaste krachten en van mekaar.
We geloven er in dat we ouders kunnen versterken door hen op hun krachten aan te spreken. We geloven ook dat wanneer mensen echt deel uit maken van onze werking dit verbindend en versterkend werkt. Sterkere ouders hebben ook meer energie om met hun kinderen om te gaan.

Concreet verwachten we per gezin een inzet van 2u per maand in de opvang. Daarnaast hebben we om de 6 weken een oudervergadering waarop er van elke gezin iemand wordt verwacht. Op de oudervergadering wordt er samen nagedacht en beslist over de uitstappen, de vormingsmomenten, de inrichting, de feesten, de manier van communiceren, de inzet van de ouders,….

Het concept van de oudercrèches komt van de Franse ‘crèches parentales’. Die ontstonden toe verschillende groepen ouders beslisten om beurten op elkaars kinderen te letten als oplossing voor hun nood aan kinderopvang. Met de jaren groeiden deze initiatieven en werden ze professioneler. De kern is echter gebleven. Ouders spelen een cruciale rol in de werking. Het systeem bleek om verschillende redenen positief voor de gezinnen die er gebruik van maken:

Met behulp van subsidies van de Vlaamse regering en het armoedefonds van de Koning Boudewijnstichting hebben we de tijd gekregen om dit concept geleidelijk aan om te zetten in de praktijk.

Het project krijgt richting vanuit een stuurgroep waarin een aantal Truiense organisaties vertegenwoordigd zijn. Op die manier krijgen we heel wat input en ervaring die ons kan helpen, maar kunnen we ook ideeën doorgeven waarmee andere aan de slag kunnen.


Projectberichten