Wie zijn we?

 JasmienJasmien (Kopie)

Jasmien is de bezielster van De Egeltjes. Ze is zelf mama van drie jonge meisjes.
De Egeltjes is haar vierde kindje, een goed opgeborgen droom die op een dag het
licht mocht zien en nu gedeeld en gedragen wordt door zoveel warme mensen. Vanuit
een enorme goesting om kinderen een goede start in het leven te geven, het geloof
dat alle ouders recht hebben op een warm en ondersteunend netwerk en het geloof
in de meerwaarde van diversiteit, studeerde ze pedagogische wetenschappen en
antropologie. Ze werkte eerst als kinder- en gezinsbegeleidster in verschillende
settings in het welzijnsveld. Deze ervaring zette haar op het spoor van een hiaat in
het welzijnsaanbod. En zo werd De Egeltjes geboren. Jasmien is lid van de
werkgroepen: dagelijkse werking, pedagogisch beleid, ouder- en buurtwerking,
personeel en financieel beheer.

Jasmien@egeltjes.be

Annelies W
Annelies W (Kopie)

Annelies Wiame is mama van twee kapoenen en werkt sinds 2013 bij De Egeltjes. Ze
is maatschappelijk werker en orthopedagoge van opleiding en deed voordien al veel
ervaring op in het werken met opvoedingsvragen van gezinnen. Haar passie voor
opvoeding, liefde voor muziek en nuchtere kijk deelt ze elke dag met collega’s, kinderen
en ouders. Annelies is lid van de werkgroepen: Ouders en buurt, Beleid en dagelijkse
werking. Ze is ook lid van de Raad van Bestuur en pedagogisch medewerkster van Koala.

AnneliesW@egeltjes.be

Annelies A
Annelies A (Kopie)

Annelies is mama en pleegmama. Ze studeerde orthopedagogie. Ze deed veel ervaring en kennis op als praktijklector aan de KHLim, maar haar engagement om met kwetsbare gezinnen en kinderen te werken bracht haar bij De Egeltjes. Daarnaast startte Annelies recent een eigen praktijk als kindertherapeute en werkt ze als vrijwilliger in de gevangenis van Hasselt.

AnneliesA@egeltjes.be

Ezgi

Ezgi is een gemotiveerde othopedagoge. Ze kwam bij ons als stagiaire, maar is dus niet meer weg gegaan.

Ezgi@egeltjes.be

Emilie

Emilie begon als vrijwilliger bij De Egeltjes en was meteen helemaal verkocht. Na enkele weken vrijwilligerswerk was ze meteen bereid om het team te vervoegen. Emilie studeerde pedagogische
wetenschappen aan de KULeuven. Ze heeft samen met Annelies America een
eigen praktijk, STERREkijker. Sinds kort is ze ook pleegmama van een dochtertje. Emilie is lid van de werkgroepen: dagelijkse werking,
pedagogisch beleid en ouder- en buurtwerking. Sinds maart 2018 bouwt Emilie met veel
goesting en energie mee aan de Koala-werking.

Emilie@egeltjes.be

Tine

Tine begon in 2015 als vrijwilliger bij de Egeltjes en verloor er toen al een beetje
haar hart. Sinds de zomer van 2019 versterkt ze voltijds ons team. Tine
studeerde pedagogische wetenschappen aan de KULeuven en volgde erna een
Banaba Internationale samenwerking Noord-Zuid. Bij de Egeltjes kwam ze een
beetje ‘thuis’ en vond ze de ideale plek voor haar engagement om te werken met
kinderen en gezinnen en een stukje mee te bouwen aan een diverse samenleving
waar iedereen zijn weg vindt. Tine is lid van de werkgroep pedagogisch beleid, werkgroep medewerkers en de werkgroep evenementen.

tine@egeltjes.be

DianeDiane (Kopie)

Diane is mama van 2 kinderen en nana van 3 kleindochters. Ze is onze wijze uil met meer dan
dertig jaar ervaring in de bijzondere jeugdzorg, een opleiding in het systeemdenken en een
groot hart voor kinderen en hun gezin. Dit maakt haar de ideale persoon om De Egeltjes te
ondersteunen op pedagogisch vlak. Diane begeleidt de maandelijkse supervisiemomenten.

ThomasThomas (Kopie)

Thomas is papa, klimpaal en ridder van drie jonge dochters en de man van Jasmien. Samen
stonden ze aan de wieg van De Egeltjes. Thomas ondersteunde van bij het begin De Egeltjes
in het uitbouwen van de organisatie en het beleidswerk. Zowel zijn studies politieke
wetenschappen en intercultureel management als zijn ervaring bij een armoedevereniging
geven hiervoor de nodige input. Maar het is bovenal zijn geloof in de meerwaarde van
diversiteit en de kracht van interculturele uitwisseling die hem drijft om naast zijn werk als
noord-zuid-ambtenaar zich blijvend in te zetten voor de werking. Sinds september 2018
werkt Thomas bij De Egeltjes, zowel in het uitbouwen van de organisatie als in de groep.
Thomas is lid van de werkgroepen: beleid, evenementen, personeel en financieel beheer.

Thomas@egeltjes.be